Сигурност на плащанията

Заплащане след монтаж

Заплащането след монтаж, важи за всички битови климатици монтирани на физически лица. За фирми и други обекти с повече на брой климатици, доставката и монтажът се извършват след авансово плащане на техниката.


Горе